Article thumbnail

Ege Bölgesinde Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması

By Sibel Gür, Abuzer Acar, Ayşe Gençay, Mehmet Kale and Simay Yılmaz

Abstract

Bu çalışmada, Bovine Herpesvirus Type 1 (BHV-1) enfeksiyonu Denizli (29), Muğla (26), Burdur (14), Uşak (83) ve Afyonkarahisar (986) illerindeki özel sütçü işletmelerde serolojik olarak araştırıldı. Kan serum örnekleri, Virus Nötralizasyon Test ile incelendi. Denizli ve Muğla örnekleri seronegatif olarak bulunurken, Burdur, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde sırasıyla %7.1, %13.2 ve %19.2 oranlarında seropozitiflik tespit edildi. Toplamda ise 1.138 örneğin 201’i (%17.6) seropozitif olarak bulundu. Antikor titreleri düzenli dağılım göstermekle birlikte genel olarak değerler yüksek değildi. Belirlenen oranlar önceki bildirimlere göre çok yüksek bulunmadı. Eradikasyon açısından söz konusu olan güçlükler göz önüne alındığında, en azından sürü bazında enfeksiyonun kontrol altına alınması için özel işletmelere teknik destek verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar sözcükler: Ege Bölgesi, IBR, seroloji, sığır

Topics: Veterinary medicine, SF600-1100, Medicine (General), R5-920
Publisher: Mehmet Akif Ersoy University
Year: 2016
OAI identifier: oai:doaj.org/article:be6b842c6fbf45a7931928ccba814d5f
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/toc/2148-2837 (external link)
  • https://doaj.org/article/be6b8... (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/maeusa... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.