10.5565/rev/enrahonar.386

La qüestió de l'ésser: condició hermenèutica prèvia indispensable per a la interpretació de Heidegger

Abstract

Passats setanta-cinc anys de la publicació de Ser i temps, aquesta obra encara no s'ha interpretat des de la perspectiva de la qüestió de l'ésser, al marge d'algunes excepcions. Per commemorar el setanta-cinc aniversari de la publicació de Ser i temps, abordarem aquest tema i ens ocuparem de la seva estructura i de les seves ramificacions hermenèutiques. Tornant a la qüestió que centra el nostre interès, fixarem l'atenció en l'experiència d'un fenomen que Heidegger anomena «retro-relació» o «proto-relació» de l'ésser que constitueix la pre-condició hermenèutica fonamental a l'hora d'accedir a la totalitat del seu pensament. Aquest article es proposa indicar que aquesta relació sustenta tant el pensament horitzontal-transcendental de Heidegger com el seu pensament sobre la historia del ser

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:99b057aa8f2b4c80881f0b0a5b28c338Last time updated on 6/4/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.