10.5565/rev/qdi.272

El concepte de política en Furió Ceriol

Abstract

El concepte de política desenvolupat per Furió pressuposa un subjecte polític dual en el qual es conjuga l'acció personal del príncep amb la col·lectiva del Consell, una institució dividida en set òrgans, adscrits cadascun a una funció administrativa específica, la sola existència de la qual suposa alhora una major despersonalització de la política i una distribució funcional del poder. L'elecció dels diversos consellers es duu a terme mitjançant una dura selecció dels candidats que han de reunir, en tots els casos, quinze qualitats de l'ànima i cinc del cos sense les quals no hi ha possibilitat de ser triat, però amb les quals l'Estat es garanteix eficàcia i justícia en la seva gestió. De tot això resulta una concepció original, gairebé immanent, laica, realista i empírica de la política que en més d'un aspecte important s'emparenta a la de Maquiavel, amb la qual continua mantenint, malgrat tot, importants diferències (per exemple, en el poder atribuït a la seva organització de l'Estat, que torna innecessari un príncep amb la virtut del maquivel·lià).</span

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided a free PDF
oai:doaj.org/article:c2e27b7ddf1e4bf18633cd5e02dbc95fLast time updated on 6/4/2019View original full text link

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.