Article thumbnail

Arap Dilinde Tenâzu‘

By Yusuf AKÇAKOCA

Abstract

Bu makale, “Tenâzu‘” konusunun Arap Dili’ndeki yerini, dilbilimcilerin konuyu ele alış şeklini,ilk kaynaklarda işlenişini, tartışma konusu olan yönlerini ve “Tenâzu‘” konusunun anlama bakanyönünü açıklamaktadır.Tenâzu‘, önce gelen iki veya daha fazla âmilin sonra gelen bir veya daha fazla açık (görünen)mamûlde amel etme durumudur.Çalışmamız önce gelen âmillerden hangisinin sonra gelen mamûlde amel etme önceliğini incelemiştir.Tenâzu‘da iki rükün vardır, biri en az iki fiil veya fiilimsiden oluşan âmiller, diğer rükünde,açık gelen isimdir. örnekte görüldüğü gibi fiil cümlesinin her iki yüklemi olanve fiilleri (yüklemleri), özne veya nesne konumunda olan kelimesinde amel etmek istemektedirler.Basralı dilcilere göre ikinci fiil olan nun amel etme önceliği olduğundan kelimesi,ikinci fiilin nesnesidir. Kûfeli dilcilere göre amel etme önceliği birinci fiile ait olduğundan kelimesi,birinci fiilin öznesi hükmündedir. Her iki durumda da cümlenin anlamı değişmemektedir.Bu konu, gramer kitaplarında çok fazla tartışılmıştır. Burada konunun tartışmalı yönleri tahliledilmiş ve okuyucuya konu bir bütün olarak sunulmaya çalışılmıştır

Topics: Tenāzu, Arabic, Verb, Subject, Object, Tenâzu’, Arapça, Fiil, Fail, Mef’ûl, Philosophy. Psychology. Religion, B, Islam, BP1-253
Publisher: Atatürk University
Year: 2016
OAI identifier: oai:doaj.org/article:f5b3b87b63f6429a9f73831f5bdf28a9
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/f5b3b... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2458-7508 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/ilted/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2602-3946 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.