Article thumbnail

Et informert valg? - Offentlighet, patriotisme og pressens lokale samfunnsoppdrag

By Bengt Engan

Abstract

Lokale og regionale nyhetsmedier har tradisjonelt vært den viktigste og vanligvis også den eneste kanalen for lokal politisk journalistikk. Med utgangspunkt i kommune- og fylkestingsvalget i 2015 undersøker denne studien fra Stjørdal i Nord-Trøndelag på hvilken måte disse mediene i dag legger til rette for at borgere kan gjøre informerte valg. Datamaterialet består av innholdsanalyser og intervjuer med lokale politikere. Studien viser at lokalavisenes patriotiske tolkningsramme er framtredende, noe som trolig bidrar til å fremme identitet og tilhørighet. I kombinasjon med ei stadig mer redusert regional nyhetsdekning gir dette imidlertid et noe mangelfullt tilbud av politisk journalistikk. Nøkkelord: lokal journalistikk, politisk kommunikasjon, tolkningsrammer, lokal offentlighe

Topics: local journalism, political communication, frames, local public, localjournalism, politicalcommunication, Communication. Mass media, P87-96
Publisher: Universitetsforlaget
Year: 2016
OAI identifier: oai:doaj.org/article:27c5882d712f47f5a1e8d9cf0a8b1612
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.idunn.no/nmt/2016/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/0805-9535 (external link)
  • https://doaj.org/article/27c58... (external link)
  • https://doaj.org/toc/0804-8452 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.