Article thumbnail
Location of Repository

Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform

By Hilde Bjørnå, Tor Arne Morskogen and Nora Uvsbakk

Abstract

Sammendrag Artikkelen dreier seg om omlegging av lokalpolitisk styringsform. Den tar for seg Tromsø kommune som har hatt formannskapsstyre, så parlamentarisk styre, og går tilbake til formannskapsmodellen. Artikkelen setter søkelys på kommunens handlingsrom og evne til å tilpasse politiske styringsmodeller til lokale erfaringer og utfordringer. Den spør om det er noe av det legitimitetsgrunnlaget som lå i den parlamentariske modellen som dras med inn i den nye formannskapsmodellen i Tromsø. Artikkelen trekker lett på et perspektiv om ‘policy transfer’ og bygger på en kvalitativ case-studie som henter empiri fra dokumenter, intervjuer, observasjoner og avisartikler. Vi finner flere elementer i den nye formannskapsmodellen som har stor gjenklang i legitimeringsgrunnlaget til parlamentarismemodellen. Vår case illustrerer at kommuner har et handlingsrom på modellutforming også innenfor den stramt regulerte formannskapsmodellen, og at det eksisterer både evne og vilje til å utnytte dette handlingsrommet

Topics: Kommuner, parlamentarisme, formannskapsmodell, legitimitet, læring, Municipalities, Social sciences (General), H1-99
Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:915e11a0918e46308ed200ef3ea5cfe4
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.idunn.no/tfs/2018/... (external link)
  • https://doaj.org/article/915e1... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1504-291X (external link)
  • https://doaj.org/toc/0040-716X (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.