10.3846/13928619.2007.9637772

Multi‐objective evaluation of microclimate in dwelling

Abstract

When the customers’ demands grow, it becomes topical to evaluate peculiarities of inside climate of a building. This article describes building's indoor microclimate research. The results are commented and compared to valid hygienic standards. Deflections from standards are explained and there is an information on how to avoid them. Multi‐objective analysis is done to get rational variant using gained results of research. These researches are necessary to get to know about the condition of inside climate of a building. Patalpų mikroklimato daugiatikslis vertinimas Santrauka Augant klientų poreikiams, tampa aktualu įvertinti pastato vidaus klimato ypatumus. Straipsnyje aprašyti patalpų mikroklimato tyrimai. Pakomentuoti gauti rezultatai, kurie palyginti su galiojančiomis higienos normomis. Paaiškinta, dėl kokių priežasčių yra nukrypimų nuo normų ir kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant to išvengti. Pagal gautus tyrimo rezultatus atlikta mikroklimato daugiatikslė analizė, išrenkant racionalų variantą. Šiais tyrimais norima parodyti esamą pastatų vidaus klimato būklę. Reikšminiai žodžiai: sprendimų paramos sistemos, mikroklimatas, daugiatikslis vertinimas, efektyvūs sprendimai. First Published Online: 21 Oct 201

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided a free PDF
oai:doaj.org/article:15b2642e7fea4587bc22abe258e7bc45Last time updated on 6/4/2019View original full text link

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.