Article thumbnail

Потрага за идентитетом у приповеци Молски акорди Мирка Демића

By Olivera S. Marković

Abstract

У раду се интерпретира приповетка Молски акорди Мирка Демића, с фокусом на проблем наративног идентитета у оквиру вишеструких приповедних светова текста. Методолошко полазиште за анализу преузето је из посткласичне наратологије (понајвише из теорије могућих светова) и реторичке критике, као и из феминистичке критике и психоанализе лакановског типа. Указано је на карактеристике транссветовног и трансвременског идентитета јунака приче, и нарочито на сложене начине на које поједине наративне инстанце учествују у грађењу тих идентитета. Полазећи од контраста који је у основи мота приповетке, и пратећи бинарни кôд који је наизглед у основи семантике текста, ауторка показује могућности читања приповетке изван бинара, издвајајући скривени ток текста који је у вези са женскошћу

Topics: Мирко Демић, Молски акорди, теорија могућих светова, посткласична наратологија, реторичка критика, наративни идентитет, феминистичка књижевна критика, постмодерна, Philology. Linguistics, P1-1091
Publisher: University of Banja Luka, Faculty of Philology
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:c7755edbea08491983b96639bf9a6028
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/c7755... (external link)
  • https://doaj.org/toc/1986-5864 (external link)
  • https://doaj.org/toc/2233-1158 (external link)
  • https://filolog.rs.ba/index.ph... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.