STRATEJİK YÖNETİM MODELİ OLARAK KURUMSAL KARNENİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Abstract

Günümüzde sağlık sistemi paydaşlarının beklentileri sosyal devlet olma ilkelerinin yerleştirilmesi yönünde gelişmektedir. Beklentilerin karşılanması için sürekli gelişen teknolojiden bilimsel bilgi birikiminden, fayda elde etmek için yararlanılmalıdır. Sağlık sistemini yönetme sorumluluğunda olanlar, bilgi çağının getirdiği yenilikleri kullanmalı ve sürekli olarak artan beklentileri karşılamak için hızla harekete geçip sistemi dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türk sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan değişime yönelik stratejik bir yönetim modeli olan Kurumsal Karne yönteminin uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bu doğrultuda Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde yapılan uygulamadan örnekler verilerek stratejik bir performans değerlendirme sisteminin sağlık sektöründe nasıl ele alınacağı incelenmiştir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:9e87e3c340a94e808495af6345d54012Last time updated on 6/3/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.