10.30976/susead.302232

YAKINSAMA HİPOTEZİNİN OECD ÜLKELERİNDE İKİLİ YAKLAŞIMLA TEST EDİLMESİ

Abstract

İktisat biliminde köklü bir geçmişe sahip olan ve günümüzde de etkisi devam eden yakınsama analizlerinde uzun yıllar σ-yakınsaması ve β-yakınsaması kullanılmıştır. Ancak Quah (1993), Friedman (1992) ve Pesaran (2007) bu geleneksel yaklaşımlara bir takım eleştiriler getirmişlerdir. Pesaran (2007)’a göre ikili yaklaşımın yakınsama çalışmalarında kullanılması çoğu zaman daha geçerli sonuçlar üretmektedir. Bu amaçla bu çalışma OECD ülkelerindeki yakınsamanın olup olmadığını araştırmaktadır. Veri seti 27 ülkeyi kapsamakta ve 1978-2010 dönemi için yıllık gelir verilerine dayanmaktadır. İkili testlere dayalı ampirik sonuçlar bize 27 OECD ülkesinde yakınsamanın olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Birbirleriyle yoğun ekonomik ilişkilere sahip OECD ülkeleri için elde edilen sonuçlar beklentilere uygundur

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:98025f48664a46d18b4cdbdb838c1ffdLast time updated on 6/3/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.