Article thumbnail

Elektrokoagulasyon Prosesi ile Yağlı atıksuların Arıtımı ve Taguchi Metodu kullanılarak Deneysel Koşulların Optimizasyonu

By Fuat ÖZYONAR

Abstract

Bu çalışmada, elektrokoagülasyon prosesiyle yağlı atık sulardan Kimyasal oksijen ihtiyacı, Bulanıklık ve Toplam organik madde giderimi araştırılmıştır. Ve Taguchi deneysel metodu kullanılarak optimum deney şartları belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada, KOİ, Bulanıklık ve TOK giderimi üzerine etki eden 5 önemli faktör başlangıç pH, akım, Elektroliz süresi, Hava miktarı, ve elektrot yüzey alanı gibi parametreler optimize edilmiştir. Bu deneysel faktörler 4 seviyede ele alınarak deney koşulları taguchi metoduyla ortogenal diziliş ile L16 (54) deney yapılarak optimize edilmiştir. Deney sonuçlarında elde edilen optimum koşul olarak başlangıç pH 6 (pHi level 3), Akım 1A (I level 2), Elektroliz süresi 20 dk( ECtime level 4), Hava miktarı 2 L/dk (air flow level  3) ve elektrot yüzey alanı 210 cm2 (electrode surface area level 2) bulunmuştur. Bu koşullarda deneysel ve tahmin edilen kirletici giderme verimleri sırasıyla KOİ %92,1-%95,6, TOK %78,5-80,2 ve bulanıklık %96,2-95,7 olarak bulunmuştur. Deneysel verim ile tahmin deneyi arasında elde edilen sonuçlarda yakınlık Taguchi metodunun kullanımının uygunluğunu göstermektedir

Topics: Elektrokoagülasyon, Taguchi methodu, Yağlı Atıksu, KOİ Giderimi, TOK Giderimi, Electrocoagulation, Taguchi method, Oily wastewater, Removal of COD, Removal of TOC, Engineering (General). Civil engineering (General), TA1-2040, Science, Q, Science (General), Q1-390
Publisher: Cumhuriyet University
Year: 2018
OAI identifier: oai:doaj.org/article:acd74ccaed9a4b38bbd8d896e0713c6e
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dergipark.gov.tr/csj/is... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2587-246X (external link)
  • https://doaj.org/toc/2587-2680 (external link)
  • https://doaj.org/article/acd74... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.