Article thumbnail

Testrigg för Tätning av Marin Transmission

By Michael Eriksson and Douglas Munguia Chang

Abstract

The aim of the project is to create a concept proposal on a fundamental construction of a test equipment for Volvo Penta, where observations of their seals can be carried out. The current day problem is the difficulty to obtain consistent test results during test experiments in the oceans, due to the test environment never being identical to another.  The factors that affect the test environment was initially examined, where a list of those we considered having the biggest impact was created. In addition, discussion upon the requirements to obtain a functional equipment took place. A thorough information gathering process was carried out to establish a work foundation, of the theory necessary to assemble a construction. Material comparisons and mechanical strength simulations using FEA, was examined. The result became a theoretical test equipment that met the requirement specification, function analysis. The test equipment was presented in 3D modeled pictures using CAD.Projektet syftar till att framställa ett konceptförslag på en principiell konstruktion av en testutrustning åt Volvo Penta, där undersökning av deras tätningar skall kunna utföras. Problemet i dagsläget är att det är svårt att få ut konsistenta provresultat vid tester ute i havet eftersom testmiljön aldrig är identisk varje gång. Inledningsvis granskades faktorer som kan påverka testmiljön, där en lista över de som vi ansåg ha störst effekt skapades. Därutöver diskuterades vad som krävdes för att erhålla en fungerande testutrustning. En utförlig informationsinsamling genomfördes för att grundlägga arbetet med teori som krävdes för att sammanställa en konstruktion. Material jämfördes och hållfasthetssimuleringar i form av FEA, undersöktes. Resultatet blev en teoretisk testrigg som uppfyller kravspecifikationen, funktionsanalysen, och presenterades i 3D modellerade bilder genom CAD

Topics: Other Mechanical Engineering, Annan maskinteknik
Publisher: Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering
Year: 2019
OAI identifier: oai:DiVA.org:mdh-43457
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles