Article thumbnail

A CORINE felszínborítási térkép automatikus előállításának lehetősége döntésifa-osztályozó segítségével

By András Gudmann, László Mucsi and László Henits

Abstract

Az egyik legismertebb felszínborítási térkép a CORINE (Coordination of infrormation on the environment) Land Cover (CLC), amely az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) koordinálásával készül el az ügynökség 39 tagországának területére vonatkozóan. Ez az ingyenes adatbázis, részletes nómenklatúrájával (44 osztály), kellő tematikus pontosságával és időbeli felbontásával (1990-től napjainkig) megfelelő alapot biztosít a különböző környezeti folyamatok vizsgálatához. Az adatbázis hátránya, hogy űrfelvételek vizuális interpretációjával készül, ezért előállítása időigényes, és az eredmények nagyban függnek az interpretáló személyek szakmai tudásától. Ezen probléma megoldását, az űrfelvételek osztályozása jelenti. Ezen tanulmányban döntésifa-osztályozást alkalmaztunk, hogy e módszerrel előállítsuk a CLC00-s adatbázist Csongrád megye területére. A vizsgálat alapját az ingyenesen elérhető Landsat 7 ETM+ adatok szolgáltatták. Az osztályozáshoz három különböző időpontban készült űrfelvételt (2000. április 30., 2000. július 3. és 2000. augusztus 20.), valamint a távérzékelt adatokból levezetett Normalizált Differenciált Vegetációs Index (NDVI) és Tasseled Cap (TC) értékeket és Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) magassági adatokat használtunk. Az összes adat és az egész adathalmazt tanulóterületként felhasználva 78,6%-os összpontosságot értünk el. Az osztályozó eljárás képes volt lehatárolni nem csak a tisztán felszínborítási, hanem a legtöbb területhasználati osztályt is, így alkalmas CLC felszínborítási és egyes területhasználati osztályainak automatikus előállításár

Topics: decision tree, land cover, machine learning, land use, döntési fa, felszínborítás, gépi tanulás, területhasználat, Geodézia és Kartográfia
Publisher: 'Eotvos Lorand University (ELTE)'
Year: 2019
DOI identifier: 10.30921/GK.71.2019.2.2
OAI identifier: oai:edit.elte.hu:10831/42393

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.