Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Barnehagen som performativ arena

By Gunn Anita Søraunet

Abstract

Vi innehar mange roller i dagliglivet vårt, og vi lever i en teatral tid hvor vi deltar i mange iscenesettelser. Barnehagen er en arena hvor det pågår prosesser, hvor produktivitet ikke kan måles ut ifra resultater. Utgangspunktet for oppgaven er å bruke teatervitenskap for å belyse barnehagen som organisasjon. Problemstillingen er følgende: Hvordan kan barnehagen som organisasjon forstås som en performativ arena? Barnehagen som organisasjon som performativ arena blir belyst gjennom tre ulike teoretiske perspektiver: organisasjonsteori, sosiologi og teatervitenskap. Innenfor disse perspektivene har jeg valgt ut bestemte begreper. Disse blir beskrevet ut ifra hva de betyr innenfor de ulike perspektivene. Fire hendelser som typisk kan forekomme i barnehagen blir drøftet på bakgrunn av begrepsutvalget. Hendelsene omfatter hva som iscenesettes i etterkant av et avdelingsmøte, hva som skjer ved et normbrudd fra ledelsens side, hva som iscenesettes i en foreldresamtale og hvordan et ritual kan fremtre på en småbarnsavdeling. Kritisk teori med refleksjoner og tolkninger omkring disse hendelsene utgjør det metodiske grunnlaget og preger hele drøftingen. Avslutningsvis drøftes begrepene i forhold til hverandre og skjæringspunkter mellom begrepene i de tre ulike perspektivene fremheves. Slutningene som er gjort på bakgrunn av refleksjonene og tolkningene, tilsier at alle tre perspektivene på hver sin måte bidrar til å forstå hva som utspiller seg mellom aktørene i barnehagens ulike kontekster. Noen begreper fra de ulike perspektivene er sammenfallende, mens andre utfordrer hverandr

Publisher: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Pedagogisk institutt
Year: 2013
OAI identifier: oai:DiVA.org:ntnu-24459
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.