Location of Repository

Sosiaalinen kaupunkistrategioissa - Asukkaiden kaupunki vai globaalin kilpailun näyttämö?

By Reijo Väärälä

Abstract

Keskustelu kuntien tulevaisuudesta on keskittynyt erityisesti pienten kuntien asemaan, vaikka kaupungeista on kasvamassa suomalaisen kuntajärjestelmän runko. Kuitenkin myös pienten kuntien tulevaisuus riippuu läheisen kaupungin menestyksestä. Tässä tutkimuksessa on selvitetty kuuden kaupungin strategista suunnittelua erityisesti siltä kannalta miten ne määrittävät sosiaalipoliittiset ja laajemmat sosio-kulttuuriset tavoitteet osana kaupunkistrategiaa. Perinteisesti sosiaaliset tavoitteet keskittyvät köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan, asunnottomuuteen ja työttömyyteen sekä palveluihin. Hyvin harvoin tavoitteissa pohditaan ylisukupolvisia hyvinvoinnin lisäämisen tavoitteita. Joissakin kaupungeissa etsitään kuitenkin myös kaikkia elämänaloja integroivia lähtökohtia, jolloin kaupunki nähdään yhä enemmän asukkaidensa yhteisönä eikä vain yrityksen kaltaisena kilpailijana globaaleilla markkinoilla. Raportti on tarkoitettu puheenvuoroksi kunta- ja palvelurakenteen uudistusprosessiin. Se tuottaa uutta näkökulmaa kaupunkipoliittiseen suunnitteluun sekä kaupungeille että kaupunkipolitiikasta vastaaville keskeisille ministeriöille

Topics: Terveys- ja hyvinvointipolitiikka ja -talous, kaupungit, strateginen suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, sosiaalipolitiikka, sosiokulttuuriset tekijät, tavoitteet, kaupunkipolitiikka, sosiaalinen kestävyys
Publisher: FI
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.julkari.fi:10024/116013
Provided by: Julkari
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.julkari.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.