Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nationella kvalitetsrekommendationer för skyddshem

By 

Abstract

Syftet med de nationella kvalitetsrekommendationerna för skyddshemstjänsterna är att harmonisera och utveckla tjänsterna så att de är tillgängliga för alla offer för våld i nära relationer och inom familjen oberoende av bostadsort eller inkomstnivå. Kvalitetsrekommendationer anger tjänsternas innehåll, beskriver processen för klientarbetet och anger målen och kvalitetskriterierna för klientarbetet. De strukturella kriterierna beskriver förutsättningarna för god kvalitet, t.ex. personalantal, utbildningsnivå och lokaler. Nationella kvalitetsrekommendationerna kan vägleda kommunerna i hur de ska tillhandahålla och utveckla skyddshemstjänsterna och planera ny verksamhet

Topics: Tapaturmat ja väkivalta, turvakodit, laatusuositukset, palvelut, sisältö, asiakastyö, prosessit, laatukriteerit, henkilöstö, resurssit, sosiaalipalvelut, ohjeet, suositukset, lähisuhdeväkivalta, perheväkivalta, dokumentointi
Publisher: FI
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.julkari.fi:10024/114939
Provided by: Julkari
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.julkari.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.