Article thumbnail

Spijkenisse, Kelvinweg/Wattweg (ong.) Gemeente Nissewaard (Zuid-Holland): Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende fase)

By T Nales

Abstract

In juli 2015 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de kruising van de Kelvinweg en de Wattweg in Spijkenisse (gemeente Nissewaard). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie die de nieuwbouw van een bedrijfsverzamelgebouw in het plangebied mogelijk moet maken. In het plangebied is volgens het vigerend bestemmingsplan echter sprake van een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is. Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een lage verwachting heeft op de aanwezigheid van archeologische resten. Dit is hoofdzakelijk gebaseerd op de aanwezigheid van een relatief natte landschappelijke ligging en het ontbreken van archeologische indicatoren, cultuurlagen of bewoonbare gerijpte (oever)afzettingen. Hiermee is de aanwezigheid van een vindplaats in het plangebied niet waarschijnlijk

Topics: Archaeology, Archaeology
Publisher: Transect
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.