oaioai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3149

Post-Modern Çözülüş ve Sağlık

Abstract

Günümüzde birey sağlığınız korunması anayasalarca teminat altına alınmıştır. Hemen hemen her ülkede yasal olarak bireylere sağlıklı bir çevrede yaşayacaklarına, eğer her hangi bir sağlık sorunu ile karşılaşırlarsa devletin yarattığı kurumlarca bu sorunlarının çözüleceğine dair güvence verilmiş bulunmaktadır. Ülkemizde de durum farklı değildir. Anayasamız bireylere sağlıklarının korunacağına dair güvence vermiş ve devlet kurumlarına da görevler yüklemiştir. Ancak, uygulamada bireyler bu güvencelerden yararlanamamaktadırlar. Her gün medya aracılığı ile bir sağlık skandalı ile karşılaşmaktayız. Hastanelerde kuyruklar bitmek bilmemektedir. Açıkca bireylerin en temel sosyal hakları korunamamaktadır. Bunun yanında Batı ülkelerinde ileri sürülen kuramlar, sağlık sorunlarında da Post-modern bakış açıları geliştirmeye başlamışlardır. Buna göre, insan sağlığı artık bir tüketim toplumun temel taşıdır. Modernist dönemde, bir bütün olarak düşünülen insan bedeni, bu yeni dönemde parçalanmıştır. Bireyler kendi bedenlerini ancak, çeşitli vasıtalarla tanımakta, bedeni üzerindeki kontrolünü yitirmekte ya da böyle bir klasik kontrol anlayışı anlamını kaybetmektedir. Post-modernizm, bireylerde ve toplumlarda “parçalanmışlık” duygusu yaratmaktadır. Batı ülkelerinde ileri sürülen postmodernist ilkelerin yaygınlık kazanması, azgelişmiş sağlık durumunu iyileştirmeden çok, daha karmaşık hale getirecektir. Ülkemizin uzun zamandır çözümlenemeyen sağlık sorunları, refah toplumunu yaratmış ve şimdi de bu toplumu aşmaya çalışan kuramların ileri sürdükleri göz önüne alınmadan çözümlenecek gibi değildir.The protection of every indivudals’ health has been safeguarded today by almost all constitutions, especially in European countries. It is ensured that each member of the society hold the right to live in a clean environment and if they face up a health problem, state organisations would solve all of them immediately. This is not different in our country. Turkish constitution also ensures the right to the people that their health problems would be solved by the state organisations such as hospitals and also imposed certain duties on these organisations. However, these targets have never been realised in practise. It is not surprising for all of us to hear scandalous news relating to human health in media and to see endless queue of the people waiting to see a doctor in hospitals. These prove us that despite the imperative articles of the constitution, the health of individuals cannot be protected effectively. Yet Western originated theories have claimed that the new era called post modernism has changed our view towards the health problems. In this period of history as asserted in this article, human health is now an element of consumption society. Individuals are loosing their control over their own body since post modernist way of thinking damaged the wholeness of it. This article admits that post modernism will likely make the health problems much more complicated rather than helping to solve them. For this, to be successful in solving them, the theories that played a vital role in creating welfare state in the West, called modernist theories, must be primarily taken into account in undeveloped countries

Similar works

Full text

thumbnail-image

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Provided a free PDF
oaioai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3149Last time updated on 5/15/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.