Article thumbnail

Metoda separacije pogreške vođenja u mjeriteljstvu duljine

By Jakov Baričević

Abstract

U današnje vrijeme tehnologija ekspanzivno napreduje i nameće visoke zahtjeve koje je teško pratiti. Tako se u industriji pojavljuje sve više strojeva koji zahtijevaju visoku točnost i preciznost pozicioniranja (mjerenja) poput alatnih strojeva, mjernih uređaja, medicinskih uređaja, industrijskih manipulatora. Kako bi oni mogli ostvariti zahtjeve točnosti i preciznosti moraju imati kvalitetno izrađene vodilice. Međutim ni jedna vodilica nije idealna pa tako svaka vodilica sadrži određeno odstupanje od pravocrtnosti, a svako odstupanje na vodilici pojavit će se i u konačnom rezultatu. Kako bi se takav problem mogao eliminirati mora se moći izmjeriti pogreška vođenja, a taj problem obradit će se u ovom radu. U okviru ovog rada pokazat će se primjenjivost metode separacije pogreške na različitim mjernim uređajima za mjerenje odstupanja od pravocrtnosti i pogreške vođenja. Uvodnom dijelu rada opisana je tema diplomskog rada sa šireg stajališta. Zatim slijedi kratki osvrt na temeljne pojmove mjeriteljstva. Objašnjene su tolerancije oblika i položaja s naglaskom na tolerancije pravocrtnosti i kružnosti te su navedene metode mjerenja odstupanja od pravocrtnosti i kružnosti. Detaljno je opisana reverzibilna metoda separacije pogreške, te su prikazani i opisani uređaji za mjerenje pravocrtnosti. Kako bi se potvrdila postojanost reverzibilne metode separacije pogreške provedena su mjerenja odstupanja od pravocrtnosti u Laboratoriju za precizna mjerenja dužina na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na sljedećim uređajima: 2D mjernom sustavu, trokordinatnom mjernom uređaju i alatnom mikroskopu te mjerenje odstupanja od kružnosti na uređaju za mjerenje kružnosti. Napravljena je usporedba rezultata mjerenja različitih metoda i na kraju je dan zaključak

Topics: Mechanical Engineering
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.fsb.hr:9284
Provided by: FAMENA Repository

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.