Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kjønnsforskjeller i mental rotasjon: Effekt av generell intelligens i utnyttelse av strategier

By Bjørn-Eivind Seljelid Bordewick Kirsebom

Abstract

Flere studier har avdekket kjønnsforskjeller i mental rotasjon. Med utgangspunkt i studier som indikerer at kvinner benytter mindre effektive løsningsstrategier enn menn, tok denne oppgaven for seg en hypotese om at ulik effektivitet i informasjonsbehandling, målt av g-faktoren i intelligens, kan påvirke nytteeffekten av kjønnsrelaterte løsningsstrategier. Tester inkludert var mental rotasjonstest (MRT), selvrapportert strategibruk i forhold til MRT samt mål av g-faktor ved bruk av Ravens Advanced Progressive Matrices (RAPM). Resultatene viste en robust kjønnsforskjell på MRT i favør av menn. Det ble påvist at g-faktor predikerte mer enn kjønn på MRT prestasjoner. Videre predikerte g-faktor like mye for begge kjønn, hvilket indikerer at mental rotasjon beror på andre spesifikke faktorer uberørt av g. Analyse av strategiene viste at menn hadde nytteeffekt av holistisk rotasjon. Denne effekten ble ikke funnet for kvinner. Oppgaven diskuterer muligheten for at prestasjon på MRT er understøttet av effektiv informasjonsbehandling for begge kjønn. Kjønnsforskjellen på MRT kan være understøttet av hjernestrukturelle og funksjonelle forskjeller. I relasjon til dette argumenteres det for at kjønnsrelaterte strategier kan reflektere de ulike måter menn og kvinner representerer visuelle stimuli. I tillegg foreslås det at strategiene aktiveres automatisk fremfor å velges gitt ulike nevrale forutsetninger for menn og kvinner

Topics: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267, VDP::Social science: 200::Psychology: 260::Cognitive psychology: 267, PSY-2901
Publisher: University of Tromsø
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.ub.uit.no:10037/6114

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.