Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt

By Johan Eilertsen Arntzen

Abstract

Utravingene I tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt omfattet tolv boplasslokaliteter fordelt over ett ca. 500 dekar stort fjellområde. Totalt 14 unike ildstedsstrukturer ble undersøkt. Utgravingene tok sikte på å åpne opp større arealer rundt ildstedene enn hva som har vært vanlig tidligere, noe som ga resultater i form av boligavgrensning for syv av lokalitetene. Det ble til sammen avdekt 280 m2. Ildstedene varierte i form fra sirkulær, rektangulær, oval til kvadratisk, og hadde en gjennomsnittlig størrelse på en meter. Dateringene spenner mellom sen folkevandringstid til nyere tid. Fem boplasser fikk dateringer innenfor jernalder

Topics: VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091, VDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091, samiske teltboplasser
Publisher: UiT The Arctic University of Norway
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.ub.uit.no:10037/5938
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.