oaioai:zir.nsk.hr:fer_2146

Sequence Bloom Tree

Abstract

Kako u rješenjima problema pretraživanja sličnih nizova još uvijek postoji mjesta za napredak i poboljšanje, u ovom smo radu istražili jedan novi pristup rješavanju tog problema. Rješenje o kojem je riječ naziva se stablo Bloomovih filtra te nudi poboljšanja nad dosadašnjim metodama pretrage sličnih nizova. Zauzvrat ima i mane, koje su specifične za ovu strukturu, kao što je prezentiranje lažno pozitivnih rezultata.As today's inexact matching algorithms have plenty of room for improvement, in this work we explored a new approach to solve inexact matching problems. The name of approach we explored is Bloom filter tree and it offers improvements over existing inexact matching algorithms. In return, it has its drawbacks, like presenting false positive results

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:fer_2146Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.