oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2655

Praćenje rasta i razvoja djece predškolske dobi

Abstract

Rast i razvoj osnovna su karakteristika dječjeg organizma. Tjelesni rast podrazumijeva povećanje dimenzija tijela i ukupne mase tijela, dok se razvoj odnosi na proces koji obuhvaća promjene u građi, sazrijevanju, biokemijskom sastavu i funkciji te reaktivnosti i prilagodbi tkiva, organa i funkcije organizma od začetka do kraja razvojne dobi. Za dijete se trebaju stvoriti uvjeti u kojima se sigurno i nesmetano može razvijati i rasti. Uz djetetovu obitelj, s naglaskom na roditelje, u tome u ranim godinama djetetova života pomaže patronažna sestra. Kroz završni rad stupnjevito se kroz razdoblja djetetova života, s naglaskom na dojenačku, novorođenačku i predškolsku dob, prikazuju svojstva pojedinog razdoblja, uzimajući u obzir ulogu prostornog okruženja djeteta i njegove okoline te ulogu zdravstvene voditeljice u predškolskoj ustanovi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2655Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.