The panorama border as a literary and artistic strategy

Abstract

Cilj je ovoga rada prikazati panoramu granice kao stilsku strategiju u različitim umjetničkim ostvarajima. Književni, filmski, glazbeni i likovni predlošci usporedno će se provoditi kroz prizmu četiriju tekstualnih struktura, forme, teme i subjekta. Korpus promatranih predložaka čine roman Saše Meršinjaka Predstave na granici (1978.), film Wima Wendersa Nebo nad Berlinom (1987.), pjesma Šejn grupe Haustor (1985.) i djela medijskog umjetnika Ivana Šeremeta, točnije slike Razmicanje do i Dvostruki križ s pomakom u gornjem (1991.), instalacije Ljubav (2001.) i Poslije Beuysa (2008.), i performansi Dotaknuti nebo (1994.) i Izići iz sebe (2001.)

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.