oaioai:zir.nsk.hr:pravo_2067

The impact of decentralization on local governance - The case of the city of Sisak

Abstract

Lokalna samouprava u Hrvatskoj, unatoč dvadesetogodišnjem razvoju i dalje je slaba. Iako su se početkom 2000. godine dogodile ustavne promjene koje su stvorile povoljne temelje decentralizaciji, možemo reći da se radilo o slaboj, prisilnoj decentralizaciji, budući da pravog strategijskog plana ovakvog reformskog pothvata nije ni bilo. U ovome radu bavit ćemo se procesom decentralizacije u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na njezin učinak na lokalno upravljanje, odnosno grad Sisak. Prvi dio rada posvećen je vrstama decentralizacije i njihovim temeljnim obilježjima, te europskim iskustvima u procesu decentralizacije. U središnjem dijelu govoriti ću o fazama u razvoju lokalne samouprave, te prvim pokušajima razvoja procesa decentralizacije. Nekoliko riječi biti će posvećeno pripremi i provedbi procesa decentralizacije, te glavnim problemima i izazovima na koje mora odgovoriti. Završni dio rada posvećen je istraživanju utjecaja decentralizacije na lokalno upravljanje na primjeru grada Sisk

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:pravo_2067Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.