oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2774

Utjecaj psihičke pripreme pacijenata za izvođenje endoskopskog zahvata

Abstract

Ezofagogastroduodenoskopija (gastroskopija, EGD) jest endoskopska metoda kojom se pregledava gornji dio probavne cijevi. Pod gornjim dijelom probavne cijevi podrazumijevamo jednjak (lat. oesophagus), želudac (lat. gaster) i dvanaesterac (lat. duodenum). EGD je invazivna pretraga koja se obavlja uz pomoć tankog, fleksibilnog, cjevastog aparata opremljenog izvorom hladne svjetlosti kojeg nazivamo endoskopom. S obzirom na invazivnost i neugodnost pretrage, od iznimne je važnosti dobra psihička priprema pacijenta prije samog zahvata. Jedan od najbitnijih problema kod pacijenata koji su podvrgnuti invazivnim pretragama jest anksioznost, a upravo je jedan od načina kontrole anksioznosti pravilna psihička priprema pacijenta za predstojeći zahvat. Naravno, gastroskopija se, kod pacijenata za koje endoskopičar procjeni, može provesti i u sedaciji. Međutim, zbog obima posla, troškova i postproceduralnih komplikacija, EGD se uglavnom ne izvodi u sedaciji. U provođenje psihičke pripreme pacijenta prije gastroskopije uključen je velik broj ljudi, od medicinskog osoblja koje naručuje pacijenta na pretragu i liječnika obiteljske medicine, preko medicinske sestre/ tehničara koji zaprima pacijenta pa sve do liječnika i medicinske sestre/ tehničara koji izvode pretragu. Stoga je vrlo važno da svi oni svojim znanjem mogu pridonijeti pravilnoj psihičkoj pripremi i smanjenju stupnja anksioznosti kod pacijenta jer samo dobro pripremljen pacijent može surađivati na ovakvoj vrsti pretrage

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:zvu_2774Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.