Pasivno i aktivno djelovanje u proceduralnoj izvedbi : PREKLAPANJE RITMOVA IGRE I IGRACA KAO OBLIK UZAJAMNOG USAVRSAVANJA

Abstract

Rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio je autoreferencijalni rad o studiju. Drugi se bavi ritmom kao čitanjem procesa učenja kroz analizu gaming industrije te načinom na koji ta preklapanja ritmova utječu na mogućnosti interakcije publike s umjetničkim djelom. Treći dio rada postavlja principe rada u okruženju koje bi se moglo nazvati proceduralnom izvedbom te oblicima društvenog djelovanja koje bi ta izvedba mogla izložiti kazališnoj publici

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.