Java programming code optimisation

Abstract

Navedene su osnove optimizacije programskog koda, specifičnosti Java programskog jezika i JVM-a, refaktoriran je programski kod s ciljem otklanjanja poznatih slučajeva loše napisanog koda. Prikazana su mjesta gubitka memorije kroz primjere. Opisani su i korišteni programski alati i njihovi dodaci za analiziranje programa u izvršavanju i utvrđivanje mogućih problema. Analiziran je pre i post optimizirani programski kod, kroz alate i dodatne statističke analize

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.