oaioai:zir.nsk.hr:foi_778

Metode vrednovanja poduzeća

Abstract

Tema sadrži detaljnu procijenu vrednovanja poduzeća uz upotrebu raznih financijskih izvještaja poslovanja poduzeća kako bi se dobila slika poduzeća, odnosno njegove imovine koju ono posjeduje, te utvrdili razni gubici i dobici poslovanja poduzeća. Prilikom procijene vrijednosti poduzeća, odnosno njegove imovine koriste se razne metode i klasifikacije procjenjivanja vrijednosti poduzeća kako bi se utvrdila njegova fer tržišna cijena. Metode procjenjivanja su metoda vrednovanja poduzeća na temelju imovine, te metoda vrednovanja poduzeća na profitnoj snazi i kombinirana metode vrednovanja poduzeća. Ovo su osnovne tri metode, u kojoj svaka od njih sadrži u sebi detaljnu podijelu na metode za procijenu poduzeća, koje se temelje na metodi koju obrađujemo

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:foi_778Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.