oaioai:zir.nsk.hr:foozos_162

Primjena sadržaja iz područja dizajna kao poticaj za likovne aktivnosti u predškolskoj ustanovi

Abstract

Cilj ovog završnog rada bio je istražiti postoji li interes kod djece za aktivnosti vezane uz dizajn odjeće i je li on uvjetovan spolom, te u kojoj mjeri su djeca predškolske dobi sposobna izraziti osnovna načela dizajna. U eksperimentu, koji je proveden u dva dana, sudjelovalo je 25 djece. Provedena je analiza radova koja je pokazala da djeca skiciraju i oblikuju odjevne predmete u skladu sa svojim spolom. Djevojčice su pokazale veći inetes za dizajniranje odjevnih predmeta od dječaka. Djeca su veću pozornost usmjerila na crtanje odjevnih predmeta negoli na njihovo oblikovanje od različitih predmeta. Rezultati istraživanja ispunili su očekivanja.Purpose of this final work was to explore are the children interested in activities with clothes designing and is it gender conditioned, as well as the measure preschool children are capable for expressing the main principals of design. Experiment was conducted in two days with 25 children. Work analysis has shown that children sketch and design clothes related with their gender. Girls have shown bigger interest for designing clothes than boys. Children have shown more interest for drawing clothes than shaping it from different materials. Research results have fulfilled the expectation

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:foozos_162Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.