oaioai:zir.nsk.hr:sumfak_288

Occurence and origin of polyploidy in forest trees

Abstract

Cilj ovog završnog rada je proučiti i prikazati pojavu i porijeklo poliploida kod šumskog drveća. Genetika šumskog drveća je znanstveno područje biologije koja se bavi problemeom nasljeđivanja i varijabilnosti šumskog drveća. Genetika šumskog drveća prije svega proučava kako se nasljedne osnove za određena biološka svojstva prenose s roditelja na potomstvo. Sam predmet proučavanja šumarske genetike jest pojam nasljednosti šumskog drveća, od onoga na molekularnoj razini, odnosno prirode genetičkog materijala, od načina na koj geni kontroliraju određene funkcije u drveću te same raspodjele i ponašanja gena u populacijama šumskog drveća. Grana genetike koja povezuje kromosomske promjene s određenim osobinama organizma uključujući i različite bolesti čovjeka je citogenetika. Bavi se analizom broja i strukture kromosoma. Kromosomske anomalije predstavljaju veliku promjenu u genomu, a dijelimo ih na promjene broja kromosoma i promjene strukture kromosoma. Pod promjenom broja kromosoma mislimo na euplodiju i aneuploidiju

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:sumfak_288Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.