oaioai:zir.nsk.hr:efri_193

Research on awareness and satisfaction with the e-registry office service

Abstract

Glavni zadatak e-uprave je biti na usluzi građanima kroz poslovanje usmjereno na elektroničke javne usluge vezane uz informacije dostupne u javnom sektoru. Suvremena vlada digitalnog doba svake države omogućava korištenje elektroničkih usluga u širokoj lepezi pružanja javnih usluga na brži, učinkovitiji i ekonomičniji način. Od lipnja 2014. sustav e-građani kojeg je postavila Vlada Republike Hrvatske neprestano se širi i ima sve više korisnika, a jedna od najčešće traženih on-line informacija je u vezi građanskih stanja, naročito rodni list. Cilj ovog diplomskog rada je utvrditi informiranost stanovnika grada Rijeke i njihovo zadovoljstvo uslugom e-matice u sustavu e-građani. Za potrebe istraživanja ovog diplomskog rada postavljen je on-line anketni upitnik kojim su putem aplikacije Google forms prikupljani odgovori. Provedena je statistička analiza rezultata kojom se preispituje stav o mogućnosti samostalnog ispisa dokumenata iz e-matica, mišljenje o prednostima, nedostacima kao i budućem korištenju ove e-usluge. Pokušat će se saznati koliko dob, obrazovanje, zanimanje i stupanj informatičkog znanja imaju utjecaja na korištenje usluge e-matice

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:efri_193Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.