oaioai:zir.nsk.hr:fpz_451

Development and Application of Optical Fiber Transmission Systems with Wavelength Multiplexing

Abstract

Svjetlovodni prijenosni sustavi s valnim multipleksiranjem (WDM) imaju dvije izvedbe: CWDM i DWDM. CWDM se koristi u pristupnim i gradskim mrežama, a DWDM u gradskim, regionalnim i mrežama velikog dometa. Ovisno o vrsti WDM sustava razlikuju se uređaji za njegovo ostvarenje, ali najvažnije komponente WDM mreže čine: predajnici, prijemnici, optičko vlakno, filtri, multiplekseri i demultiplekseri. Temelj DWDM-a su OADM uređaji, a u novoj generaciji ROADM, koji su prvi korak prema sveoptičkoj mreži. Analizirane su i mrežne topologije i različite arhitekture WDM sustava, kao i primjena DWDM-a u metro i regionalnim mrežama.Optical fiber transmission systems with wavelength multiplexing come in two different implementation: CWDM and DWDM. CWDM is used in acces and metropolotan networks, while DWDM is used in metro, regional and long-haul networks. Depending on type of WDM system used, thera are different components of WDM system implementation. Key component of DWDM is OADM, and next generation ROADM, which makes the first step towards all-optical network. Also analyzed are different network topologies and WDM system architecture, as DWDM application in metro, regional and long-haul networks

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oaioai:zir.nsk.hr:fpz_451Last time updated on 5/7/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.