oaioai:zir.nsk.hr:pravo_694

Joint Stock company steering committee

Abstract

U pravnom poretku Republike Hrvatske od izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima iz 2007. odnosno od 1. travnja 2008. omogućen je izbor između monističkog i dualitičkog ustroja organa dioničkog društva. Uvođenje mogućnosti slobode izbora između navedenih ustroja organa postavlja pitanje koji ustroj organa odabrati. Uvođenje bilo kojeg od ta dva ustroja zahtjeva određenu informiranost osoba koje osnivaju novo društvo ili mijenjaju ustroj postojećeg društva. Da bi se pokušalo odgovoriti na postavljeno pitanje, potrebno je detaljno analizirati i usporediti ta dva ustroja. Kako je dualistički ustroj ustaljen u hrvatskoj praksi a monistički relativno nov, potrebno je proučiti i analizirati upravo monistički ustroj organa. Za monistički ustroj karakteristično je da postoje samo dva organa: upravni odbor i glavna skupština. U monističkom ustroju organa ovlast za vođenje društva i nadzor nad poslovanjem ima upravni odbor. Uz upravni odbor djeluju izvršni direktori koji ne čine poseban organ društva, a zadaće su im vođenje poslova i zastupanje društva.Stoga će ovaj rad detaljno obraditi upravni odbor kao organ dioničkog društva gdje će se objasniti njegove karakteristike kao što su sastav upravnog odbora, odnos između članova, njegov djelokru, način rada te izvršni direktori. Teorija će se potkrijepiti primjerom dioničkog društva s monističkim ustrojem organa te će se na temelju toga napraviti usporedba te istaknuti razlike između monističkog i dualističkog ustroja organa dioničkog društva

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:pravo_694Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.