oaioai:zir.nsk.hr:sumfak_35

Educational Trails Nature Conservation in the Krapina-Zagorje County

Abstract

Uvodno se obrazlažu uloga i značaj poučnih staza kao element sustava posjećivanja zaštićenih područja prirode.Pritom se ističu prednosti i nedostaci poučnih staza kao sredstva ekološke edukacije, opisuju se vrste i modeli te načela gradnje i troškovi održavanja staza. U središnjem dijelu donosi se strukturirani pregled poučnih staza kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije te poučnih staza kojima upravljaju općine/gradovi i nevladine udruge. Analizom su za svaku stazu obuhvaćeni:naziv, lokacija, osnivač, godina uspostavljanja, nositelj izrade, vrsta staze po tematici, tip staze po obliku, dužina staze, broj info tabli, podaci o psjetiteljskoj infrastrukturi i dr. Zaključno, iznosi se zbirni komentar o poučnim stazama u KZŽ te se daju preporuke i prijedlozi ua unaprijeđenje stanja

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:sumfak_35Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.