Razumijevanje boje s ikonološkog aspekta

Abstract

Boja je važan element u životu svakog čovjeka. Osim što predstavljaju prirodni fenomen, boje su i složena kulturološka konstrukcija. Svaka ima svoju povijest, a svaka rasa i kultura ima svoj simbolizam vezan uz određene boje. Jedna je mogla značiti u nekoj kulturi i život i smrt, stoga zaključujem kako ljudi boje nisu uvijek doživljavali na isti način. U svakoj ljudskoj zajednici postoji niz asocijacija koje se povezuju s određenom bojom pa je njena simbolika uglavnom univerzalna unatoč nekim manjim razlikama. Boje su također sredstvo za izražavanje društvenog i rodnog (spolnog) identiteta. A tako se danas uglavnom manipulira rodnim razlikama između muškarca i žene gdje je boja neka vrsta etikete. Usvajanje stereotipnih stavova o muškom i ženskom rodu danas možemo vidjeti već kod djece jer kada govorimo o bojama koje predstavljaju određeni spol, ružičasta je za djevojčice, a plava za dječake. Ovim teorijsko-empirijskim radom nastojala sam istražiti boju koristeći neka od metodičkih sredstava u svrhu usvajanja znanja i kritičkog promišljanja. Nastavnim satom i radionicom učenici su se upoznali sa poviješću dvije boje uz koje se vežu stereotipno nametnuti obrasci, spolno razlikovanje i etiketiranje bojom, te su kritički promišljali o zadanoj temi. Online anketa provedena među učenicima potvrđuje kako oni uglavnom razumiju i prepoznaju značenje boje u kontekstu vremena, ali ostaje činjenica da i danas svatko drugačije doživljava boju

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.