oaioai:zir.nsk.hr:zvu_1614

Fenotipizacija alfa-1-antitripsina

Abstract

Alfa-1-antitripsin visoko je polimorfan glikoprotein kojeg stvaraju hepatociti i alveolarni makrofagi te je najvažniji inhibitor proteaza. Djelovanje alfa-1-antitripsina, u ulozi proteaznog inhibitora, prvi je put opisano na tripsinu pa je od tuda i nastao njegov naziv. Mehanizam njegovog djelovanja još uvijek nije točno poznat, ali se smatra da između proteaza i alfa-1-antitripsina nastaje čvrsta veza u molarnom omjeru 1:1 posljedica čega je inaktivacija proteolitičke aktivnosti proteaza. Deficit alfa-1-antitripsina nasljedna je autosomna recesivna bolest i posljedica je mutacije SERPINA1 gena koji je smješten na kromosomu 14q 31-32.2. Alele alfa-1-antitripsina dijelimo na normalne i rizične, a rizični se još dijele na deficijentne, disfunkcionalne i nul alele. Najčešći normalni alel je Pi M kojeg prati normalna koncentracija alfa-1-antitripsina. Od promijenjenih alela najčešće se pojavljuju Pi S i Pi Z koje prati snižena koncentracija alfa-1-antitripsina u serumu, kao i mala brzina Pi S i vrlo mala brzina Pi Z u elektroforetskoj migraciji. Određivanje fenotipa alfa-1-antitripsina izvodi se izoelektričnim fokusiranjem. Organi koji su najviše podložni razvoju bolesti, uzrokovane deficitom alfa-1-antitripsina, su pluća i jetra. Rana dijagnoza deficita alfa-1-antitripsina može usporiti ili čak zaustaviti napredovanje bolesti. Bolest pluća liječi se pročišćenim, humanim alfa-1-antitripsinom koji može održati razinu u serumu iznad ciljane zaštitne razine. Za bolest jetre nadoknada enzima ne pomaže jer je uzrok bolesti poremećen metabolizam enzima, a ne njegov manjak

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:zvu_1614Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.