oaioai:zir.nsk.hr:efos_2

Motiviranje, upravljanje i kultura u suvremenom poslovnom okruženju na primjeru poduzeća Multinorm d.o.o.

Abstract

Jedna od ključnih čimbenika za upravljanje ljudskim potencijalima je motiviranje zaposlenika. Kako motivirati djelatnike i na taj način pridonijeti boljem, te kvalitetnijem funkcioniranju poduzeća, ključno je pitanje svake organizacije. Suvremeni poslovni zahtjevi stavljaju pred poduzeće velike izazove, ti izazovi zahtijevaju od poduzeća da stvori pozitivnu radnu atmosferu, nagrade za najbolje, poticaje za one malo lošije, odn. kulturu koja će biti okružena jednim pozitivnim i radnim okruženjem. Trendovi u upravljanju ljudskim resursima u Hrvatskoj slijede globalne trendove."Kompanije više nego ikada osjećaju potrebu za prilagodbom i drugačijim pristupom svojem najvrijednijem resursu. Unatoč nepovoljnim ekonomskim prilikama koje ostavljaju vrlo malo prostora ulaganju u interne snage, ipak je primjetan pozitivan trend u razumijevaju važnosti strukturiranja pristupa ljudskim resursima prilagođenog novim kretanjima na tom području i zahtjevima generacije milenijalaca.“ (Lider,Globalni trendovi u upravljanju ljudskim resursima, 2014). „Organizacijska kultura je jedna od najsnažnijih i najstabilnijih sila koja djeluje u organizaciji.“(Brčić,2002:1048). Male promjene u ponašanju i pristupu radu mogu značajno pridonijeti rastu ili padu u produktivnosti poslovanje organizacije. Fokus na rezultat treba biti usmjeren, ali on nije moguć bez ljudi koji te rezultate trebaju postići, te fokus mora biti na ljudima kako bi to ispunili. Većina današnjih kompanija je usmjerena samo na rezultat, a usmjerenost samo na rezultat je uzrok najvećeg nezadovoljstva među zaposlenicima. Menadžeri moraju napraviti pozitivnu kulturu i klimu kako bi bili ispunjeni željeni poslovni zahtjevi. Sve dok ne bude takve organizacije neće dobro poslovati, jer tržište rada je otvoreno za cijeli svijet te današnji zaposlenici vrlo lako mogu preći u bolju kompaniju koja posluje u nekoj od europskih metropola. Predmet ovog diplomskog rada je fokus na motiviranje, upravljanje i kulturu u suvremenom okruženju koja stavlja velike zahtjeve pred organizaciju. Cilj je navedeno prikazati u teoretskom i praktičnom dijelu, opisati kako se motiviranje, upravljanje i kultura prožimaju kroz jedan poslovni sustav. Poduzeće koje je korišteno za primjer u radu je Nexsus d.o.o. iz Cerne

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:efos_2Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.