Terapijske vježbe relaksacije u neurofizioterapiji

Abstract

Neurofizioterapija je posebna grana fizikalne terapije namijenjena pacijentima s bilo kojim neurološkim poremećajem središnjeg živčanog sustava ili perifernog živčanog sustava. Neurofizioterapija se temelji na neurofiziologiji, neuropatologiji i korištenju normalnog obrasca pokreta. Neurodegenerativne bolesti su bolesti čije je osnovno obilježje postepeno i progresivno odumiranje živčanih stanica čija je posljedica disfunkcija živčanog sustava. Ove bolesti odlikuju nasljedne i sporadične forme bolesti, monogensko i poligensko nasljeđivanje, genetička heterogenost, penetrantnost ovisna o dobi, varijabilna klinička slika, odnosno čitav spektar ispoljavanja koja ih zasigurno svrstavaju među najzagonetnije bolesti u medicini. Brojni su simptomi neurodegenerativnih bolesti koji imaju znatan utjecaj na psihičko stanje oboljelog. Najznačajniji su akutno smeteno stanje i demencija, bol, depresija, disfagija, problemi komunikacije, smetnje pokreta i padovi. Terapijske vježbe relaksacije pomažu, među ostalim, oboljelima od ovih bolesti da se opuste, usredotoče na vlastiti oporavak i pronađu unutarnju snagu za povećanje vlastite aktivnosti tijekom liječenja. Terapijske vježbe i tehnike relaksacije koje se primjenjuju neurofizioterapiji su sljedeće: Alexander tehnika, autogeni trening, biofeedback, Bowen tehnika, Halliwick koncept, hipoterapija, joga, pozicioniranje tijela, usporeni pokret i vježbe disanja. Jedna od najvažnijih blagodati terapijskih vježbi relaksacije proizlazi upravo iz činjenice da su nakon njih oboljeli opušteniji, u boljoj povezanosti sa samima sobom i kao takvi voljniji aktivno sudjelovati u vlastitom liječenju i fizioterapiji

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.