KREIRANJE WEB-PORTALA „AutoWEB“ POMOĆU WORDPRESS PLATFORME

Abstract

Ovaj završni rad objašnjava uspostavu web-portala AutoWEB namijenjenog za objavu sadržaja na mreži određene tematike. U tematskim cjelinama prikazana je analiza tržišta i zahtjeva, odabir adekvatnih tehnologija, izrada web-sjedišta AutoWEB, princip održavanja te optimizacija web-sjedišta za bolji uspjeh na tržištu

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.