Environment Accounting and Hotel Business Strategy

Abstract

Poslovanje hotela u skladu s održivim razvojem ključno je za konkurentsku prednost, uspješno poslovanje i povećanje udjela na tržištu. Ovim završnim radom želi se predstaviti sve mogućnosti i koristi računovodstva okoliša i „zelenih“ poslovnih strategija. Svrha ovog rada je prikazati kroz teoriju i primjer hotela Korana Srakovčić kako implementirati i uspješno poslovati primjenom menadžmenta okoliša, računovodstva okoliša te Balanced Scorecard metode. Stoga je najprije predstavljeno poslovanje hotela Korana Srakovčić u Karlovcu kao eko obiteljskog hotela i što nedostaje da bi njihovo poslovanje bilo uspješnije, a manje štetno utjecalo na okoliš prema primjeru hotela Vicko iz Starigrada Paklenice. Računovodstvo okoliša omogućuje menadžmentu kvalitetniji pregled troškova i troškova okoliša što omogućuje smanjenje istih i samim time povećanje profita. Balanced Scorecard metoda omogućuje ostvarenje strategije, vizije i misije eko hotela, a izvještavanje o utjecaju na okoliš privlači ekološki osviještene goste i stvara novi imidž hotela. Ovaj način poslovanja garantira uspjeh, povećanje profita i osjećaj zadovoljstva vlasnika obiteljskog eko hotela

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Full text is not available
oai:zir.nsk.hr:fthm_1219Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.