Article thumbnail

Studiranje i roditeljstvo

By Katarina Smiljan

Abstract

Većina trudnoći koje se razviju bilo za vrijeme škole ili trajanja fakulteta najčešće su neplanirane trudnoće, stoga je mladim majkama i očevima teško nositi se sa novonastalom situacijom. Proživljavaju teške trenutke jer brinu o ekonomskim pitanjima, o tome kako će reagirati obitelj i prijatelji. Gdje će smoći snage za dočekati dijete, novog člana? Iako se za ženu koja je u drugom stanju kaže da je u blaženom stanju, promjene koje ovo stanje sa sobom nosi često su uznemirujuće. Trudnica koja se nađe pred izazovom neplanirane trudnoće ovaj značajan i lijep period života može biti veoma težak za proživljavati. U sklopu toga provedeno je istraživanje s ciljem da se ispitaju osjećaji i stavovi studentica koje su postale majke za vrijeme studiranja. Bilo je poželjno saznati kako je reagirao partner, obitelj i okolina. U istraživanju je sudjelovalo 19 studentica u starosti od 20 do 25 godina. Rezultati su pokazali da je većina studentica doživjela prvotni šok kod saznanja za trudnoću. No, iako je isprva bio izuzetan stres, sve su se izjasnile da su uz potporu partnera, obitelji i na koncu kolega studenata i susretljivih profesora na fakultetu uspješno diplomirale.Most pregnancies that develop during school or college time are usually unplanned pregnancies, so it is difficult for young mothers and fathers to deal with a new situation. They are experiencing difficult times because they are concerned about economic issues, how family and friends will react. Where will we find the strength to welcome a young, new member? Although a woman in a different state says that in a moody state, the changes that this condition wears are often disturbing. A pregnant woman who faces the challenge of unplanned pregnancy this remarkable and beautiful period of life can be very difficult to live with.As part of this paper, the research was conducted with the aim of examining the feelings and attitudes of students who became mothers during their studies. The goal was to find out how a partner, family and society reacted. The study included 19 female students aged between 20 and 25 years. The results showed that most students experienced the initial shock when they find out about their pregnancy. But even though it was a huge stress at first, they all agreed that with the support of their partners, the family and their fellow students and kind professors at the college, they still managed to graduate

Topics: obitelj, roditeljstvo, studenti – roditelji, trudnoća, studij, family, parenting, students - parents, pregnancy, study, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Razvojna psihologija., SOCIAL SCIENCES. Psychology. Developmental Psychology.
Publisher: University of Zagreb. Faculty of Teacher Education.
Year: 2018
OAI identifier: oai:repozitorij.unizg.hr:ufzg_848

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles