Article thumbnail

Top-level ontologies

By Ivan Opalički

Abstract

Pronalaženje informacija uporabom ontologija temeljenih na ljudskom znanju u Semantičkom Webu dobiva novu dimenziju. Sve veći i ubrzaniji razvoj Interneta uzrokovao je standardizaciju ontologija, gdje i ontologije najviše razine imaju sve veću korist. Sam koncept ontologija najviših razina u ovom diplomskom radu prikazan je na način da bi ontologija trebala biti univerzalna, a kao glavni cilj ontologija najviših razina smatra se veliki broj ontologija koje bi pristupale navedenim ontologijama i na taj način ih koristile

Topics: DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Organizacija i informatika., SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Organization and Informatics., ontologije, ontologije najviše razine, opencyc, protege-owl, sowy, sumo, vrste ontologija
Publisher: University of Zagreb. Faculty of Organization and Informatics Varaždin.
Year: 2012
OAI identifier: oai:repozitorij.unizg.hr:foi_2402
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repozitorij.unizg.hr/i... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.unizg.hr/i... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles