Alphabetical and classification subject languages: comparison and examples

Abstract

Svrha ovog rada je prikazati i pojasniti abecedne i klasifikacijske predmetne jezika kao sustave za pretraživanje. Razmatrat će se njihova uloga u organizaciji informacija i njihovom učinkovitom pretraživanju i pronalaženju. Kako bi se uopće utvrdio predmet dokumenta, potrebno je provesti stručnu obradbu građe, o čemu se također govori u ovom radu. Nadalje, predstavljene su dvije vrsta abecednog predmetnog jezika, tezaurus i popis predmetnih odrednica. Pojašnjen je način sastavljanja tezaurusa, njegova upotreba te je sve potkrijepljeno primjerima iz EUROVOC i ERIC tezaurusa. Predstavljeni su popisi predmetnih odrednica LCSH i MeSH te su ukratko pojašnjena Načela izrade jezika za predmetno označivanje na temelju kojih se sastavljaju navedeni popisi. Klasifikacijski predmetni jezici predstavljeni su kroz enumerativne i fasetne klasifikacijske sheme. Ukratko je opisana i povijest nastanaka klasifikacijskih shema najzastupljenijih u svijetu te su dani primjeri glavnih stručnih skupina i stručnih oznaka. Posebna pozornost posvećena je usporedbi abecednih i klasifikacijskih predmetnih jezika te njihovim međusobnim sličnostima i razlikama. Važnost abecednih i klasifikacijskih predmetnih jezika je nemjerljiva stoga bi njihov razvoj i standardizacija trebali biti prioritet knjižničnih i informacijskih stručnjaka

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.