Comparative Analysis of Croatian Publishers Promotion Activities

Abstract

Rad se bavi marketinškim odnosno promotivnim aktivnostima nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Povijesnim pregledom promidžbenih aktivnosti opisani su počeci marketinških aktivnosti tijekom prošlosti, a SWOT i PEST analizama načini kojima se istražuju vlastito stanje na tržištu i okruženje promatrane ustanove. Rad donosi metode odabira kupaca sa što sličnijim interesnim skupinama kroz proces segmentacije, zatim procjenu i odabir ciljnog segmenta kroz proces targetiranja, te metodu pozicioniranja kao povoljno percipiranje nakladnika iz kuta kupca. Najvažniji dio rada opisan je kroz marketinški i promocijski splet kao alate za planiranje i provedbu svih marketinških aktivnosti koje nakladničke kuće provode. Uz to, navedeni su njima pripadajući kanali kojima nakladnici ostvaruju kontakt s tržištem. Kanali komuniciranja s tržištem uključuju različite načine promoviranja u javnosti te medije poput tiskovina, televizije, radija, mrežnih stranica i drugih kojima se ono ostvaruje. Tako su opisani oglašavanje, osobna prodaja, publicitet, odnosi s javnošću, unapređenje prodaje, izravni marketing i drugi elementi marketinške komunikacije. Osim toga, opisana je i buduća perspektiva koju donose novi trendovi elektroničkog izdavaštva kao posljedica naglog rasta broja različitih medija, nositelja i platformi za čitanje sadržaja. Sukladno tome, iskazana je važnost prelaska na nove medije što je postao novi izazov za nakladnike s ciljem zadržavanja svog društvenog statusa. Istraživački dio rada proveden je kroz primjere iz prakse i djelovanje naša četiri najveća nakladnika. Istraženi su osnovni načini i učestalost provođenja promocijskih aktivnosti u pojedinim kućama te su na teorijskoj razini iznesene smjernice za buduće djelovanje marketinških odjela u istima

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.