Article thumbnail

UTJECAJ RAZLIČITIH VRSTA PROZORA NA VRIJEDNOSTI ZRAKOPROPUSNOSTI STAMBENIH JEDINICA

By Hrvoje Krstić, Željko Koški and Matija Tomljanović

Abstract

Airtightness plays a significant role in the energy efficiency of buildings. In this paper, we investigated how varying the type of window affects the airtightness values of residential units. We studied three sets of residential units, each comprising two residential units with the same geometry and year of construction, varying only the installed window type and window-frame material. A brief explanation is included of the blower-door method, used in field-testing the airtightness of residential units. Replacing the old windows in the residential units with newer windows significantly improved the airtightness. To generalize these results, further research is needed with larger samples.Zrakopropusnost igra značajnu ulogu u energetskoj učinkovitosti zgrada. U radu se nastoji istražiti utjecaj različitih prozirnih obodnih konstrukcija zgrade - prozora, na zrakopropusnost stambenih jedinica, što je vrlo važno kada se u obzir uzmu energetska učinkovitost i prikladna toplinska ugodnost. U radu su uspoređene vrijednosti zrakopropusnosti na tri različita seta stambenih jedinica, od kojih svaki set sadrži dvije stambene jedinice izgrađene iste godine i jednakih geometrijskih karakteristika. Jedina razlika između stambenih jedinica u ovom radu je u vrsti prozora i materijalu okvira od kojih su načinjeni prozori. Prva stambena jedinica u svakom setu je s originalnim, starim prozorima, a druga jedinica je s novim, zamijenjenim prozorima. U radu je kratko objašnjena Blower Door metoda i uređaj koji se koristi za terenska ispitivanja zrakopropusnosti stambenih jedinica. Rezultati prikazani u radu ukazuju na trend značajnog poboljšanja vrijednosti zrakopropusnosti u stambenim jedinicama s novijim prozorima. Za generalizaciju dobivenih rezultata potrebno je provesti mjerenja zrakopropusnosti na većem uzorku stambenih jedinica

Topics: airtightness, residential units, windows, energy efficiency, zrakopropusnost, stambene jedinice, prozori, energetska učinkovitost, TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo., TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering.
Publisher: 'Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek'
Year: 2014
DOI identifier: 10.13167/2014.9.4
OAI identifier: oai:repozitorij.unios.hr:gfos_817

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.