Article thumbnail

Breeding programs for the local pig breeds

By Dora Kopić

Abstract

Uzgojni program je temeljni dokument koji definira uzgojne ciljeve za uzgoj domaćih životinja te uspostavlja načine i metode za postizanje tih ciljeva. Uzgojni programi nastoje genetski unaprijediti domaće životinje određenim mjerama, tj. vođenjem evidencije registra životinja, mjerenjem odabranih svojstava, procjenom uzgojnih vrijednosti, odabirom potencijalnih roditelja te metodama reprodukcije sukladno vrsti i pasmini. Suvremeno intenzivno svinjogojstvo je usmjereno na uzgoj visoko proizvodnih pasmina i njihovih križanaca, dok je uzgoj lokalnih pasmina dugi niz godina zapostavljen jer ove pasmine svojim proizvodnim svojstvima ne mogu konkurirati suvremenim pasminama. Cilj ovog završnog rada je analizirati strukturu i veličinu gospodarstava uzgajivača crne slavonske svinje te dati preporuke u izradi dugoročnih strateških smjernica za uzgoj ove lokalne pasmine.Breeding program is the basic document that defines breeding objectives for domestic animals and provides the methodologies and techniques how to achieve these goals. Breeding programs sets directions for genetic improvement of domestic animals by defining certain methodologies, i.e. ways of animal recording, measuring selected traits, estimation of breeding values, mate allocation, reproduction and other breeding methods. Modern intensive breeds and crossbreeds are selected for high efficiency and production, while local pig breeds has been neglected for many years because they cannot compete with modern breeds in production traits. The aim of this BSc Thesis is to analyse the structure and size of farms with Black Slavonian pig and to give recommendations for the long-term strategic guidelines for breeding of this local breed

Topics: uzgojni program, genetsko unapređenje, očuvanje genetske raznolikosti, vrednovanje uzgojnih programa, crna slavonska svinja, breeding program, genetic improvement, conservation of genetic diversity, evaluation of breeding programs, Black Slavonian pigs, BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Poljoprivreda (agronomija). Stočarstvo., BIOTECHNICAL SCIENCES. Agronomy. Animal Husbandry.
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Agrobiotechical Sciences Osijek. DEPARTMENT FOR SPECIAL ZOOTECHNIQUE.
Year: 2018
OAI identifier: oai:repozitorij.unios.hr:pfos_1594

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.