Article thumbnail

UTJECAJ INOVACIJA NA RAZVOJ PODUZEĆA TEKSTILNE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ : Diplomski rad

By Marta Bosnić

Abstract

Situacija u kojoj se danas nalaze hrvatska poduzeća tekstilne industrije je vrlo teška i nepovoljna. Globalizacija, liberalizacija, godine nakon domovinskog rata i početak 21. stoljeća su donijeli promjene u gospodarstvu na koje se mnoga poduzeća, a najviše ona u tekstilnoj industriji, nisu znala ili htjela prilagoditi. Rješenje problema se može pronaći u uvođenju inovacija u pojedine segmente poslovanja, točnije u stvaranje proizvoda, upravljanje ljudskim resursima, u procese i u promociju. Zbog rastuće inozemne konkurencije, poduzeća tekstilne industrije postaju svjesna važnosti uvođenja inovacija u svoje poslovanje kako bi ostvarila dugoročni i održivi razvoj. Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti pozitivnog utjecaja inovacija na razvoj poduzeća u Hrvatskoj tekstilnoj industriji. Rezultati istraživanja su pokazali kako je korišteni upitnik u intervjuu primjenjiv u istraživanju zbog visoke stope razumljivosti te je zahvaljujući tome omogućena identifikacija inovacija u poduzećima tekstilne industrije.The situation in which Croatian textile companies are today is very difficult and unfavorable. Globalization, liberalization, the years after the Homeland War and the beginning of the 21st century brought about changes in the economy that many companies, most of them in the textile industry, did not know or wanted to adapt. A solution to the problem can be found in introducing innovations into individual segments of business, namely product creation, human resources management, processes, and promotion. Due to the growing foreign competition, textile industry companies are aware of the importance of introducing innovations into their business to achieve long-term and sustainable development. The aim of this paper is to examine the potential for a positive impact of innovation on the development of companies in the Croatian textile industry. The results of the research showed that the questionnaire used in the interview was applicable to the research due to the high degree of user-friendliness and thus enabled identification of innovations in textile industry companies

Topics: poduzeća tekstilne industrije, razvoj, inovacije, textile industry, development, innovation, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment., SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
Publisher: University of Split. Faculty of economics Split.
Year: 2018
OAI identifier: oai:repozitorij.efst.unist.hr:efst_2378

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.