Article thumbnail

"Dubravka" and Pastoral Literature

By Sara Hocenski

Abstract

Predmet je bavljenja ovog završnog rada pastoralna igra Dubravka dubrovačkog pisca Ivana Gundulića. U sklopu završnog rada proučavat će se povijesne prilike u Hrvatskoj i Dubrovniku 17.stoljeća, ali i status i utjecaj pastoralne književnosti u baroknome vremenu. U radu će također biti riječi o životu i djelu Ivana Gundulića. Poseban će naglasak biti stavljen na Dubravku koja će u radu biti istražena kroz opis radnje i likova u djelu, zatim će se govoriti o njezinom žanrovskom određenju te metričkostrofičkoj problematici. Zatim se u radu istražuju i pastoralni elementi Dubravke, njihovo značenje i utjecaj unutar radnje, kao i flora i fauna. Zasebno će biti istraženo značenje pojedinih biljaka i životinja kao i njihova povezanost s prostorom, vremenom, stilskom i žanrovskom pripadnošću samoga teksta

Topics: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija., HUMANISTIC SCIENCES. Philology., barok, pastorala, Dubravka, Ivan Gundulić
Publisher: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department of Croatian Language and Literature.
Year: 2011
OAI identifier: oai:repozitorij.ffos.hr:ffos_2928

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.