Article thumbnail

Indirect taxes in the Republic of Croatia and selected contries in region

By Deni Juričan

Abstract

Ovim radom se ukazuje na važnost indirektnih poreza u nacionalnim poreznim sustavim Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Indirektni porezi čine glavni izvor proračunskih prihoda navedenih država, ali i brojnih drugih država. Indirektnim porezima posvećuje se posebna pažnja, ne samo od strane nacionalnih vlada, nego i od međunarodnih organizacija. Europska unija teži na harmonizaciji poreznih stopa indirektnih poreza, naročito PDV-a i trošarina, kako bi se stvorilo što više usklađeno zajedničko tržište. U navedenim državama PDV čini glavninu prihoda u proračunu, s toga je od iznimne važnosti za navedene države. Trošarine također predstavljaju jedan od izdašnijih proračunskih prihoda, a Europska unija regulira trošarine na alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode te energiju i energente. Uz navedene trošarine, države EU mogu koristiti i ostale trošarine, kao što to čine Hrvatska i Slovenija. Carine sve više gube na važnosti u proračunu jer se većina prihoda od carina uplaćuje u proračun Europske unije. U Bosni i Hercegovini carine su još uvijek značajan proračunski prihod, ali s vremenom će oslabiti njihov značaj, ukoliko Bosna i Hercegovina želi postati punopravna članica Europske unije

Topics: Indirektni porezi, proračunski prihodi, PDV, trošarine, carine, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics.
Publisher: University of Rijeka. Faculty of Economics and Business.
Year: 2018
OAI identifier: oai:repository.efri.uniri.hr:efri_1277
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.